Algemene geneeskunde.

De basis van elk consult in onze praktijk is het gesprek. Hierin moet niet alleen duidelijk worden wat de aard en de achtergrond van de huidige problemen zijn. Ook moet steeds bekeken worden wat er tot nu toe aan regulier medisch onderzoek en behandeling gedaan is. Indien de arts in de praktijk hierover twijfels heeft dat wordt dit aangegeven; zo nodig moet eerst verder onderzoek en/of behandeling plaatsvinden. Bij het toepassen van de overige methoden in de praktijk is dus altijd de algemeen geneeskundige / regulier medische kennis van de arts van groot belang.

Acupunctuur.

Bij een aantal aandoeningen komt acupunctuur al direct als behandeling van eerste keus naar voren. Behalve aan anti-rookbehandeling waar acupunctuur heel bekend om staat kunt u daarbij ook denken aan pijnklachten zowel algemeen alsook specifiek. Wij zien in de praktijk veel mensen met tennisarm, schouderklachten, rug- en nekklachten enz. Maar ook problemen zoals allergie, vermoeidheid, overgangsklachten, nervositeit enz. In onze praktijk wordt acupunctuur uiteraard vaak gecombineerd met een homeopathische behandeling en soms met voedingsadviezen of voedingssupplementen; per geval wordt bekeken en overlegd wat het beste is.
Links:

www.acupunctuur.com (de site van de Nederlandse Artsen Acupunctuur Vereniging)
www.npva.nl (de site van de Nederlandse Patiënten Vereniging voor Acupunctuur)
www.avig.nl (de site van de artsenvereniging voor integrale geneeswijze)


Homeopathie.

"Homeopathie is een geneeskundige benadering die gericht is op het verbeteren van de gezondheid van de zieke mens door toediening van stoffen, in de vorm van homeopathische geneesmiddelen, op geleide van diens individuele symptomen, die lijken op de symptomen die deze stoffen bij een gezond persoon kunnen teweegbrengen. Daarmee wordt met name naar de gehele mens gekeken. Homeopathische geneesmiddelen worden als regel gepotentieerd, dat wil zeggen stapsgewijs verdund en geschud volgens procedés die worden beschreven in de Europese Farmacopee en ze worden voor een beperkte duur gebruikt in kleine doseringen." (Definitie: Platform homeopathisch organisaties "Samen voor homeopathie" 2017). Onze visie op homeopathie komt het beste tot uitdrukking in de volgende indeling.
-1e vorm. Er wordt een homeopathisch middel voorgeschreven bij een bepaalde klacht. Bijvoorbeeld: nisyleen of okugest. Dit is een eenvoudige methode. Het middel kan bij iedereen werken. De werking is meestal wat oppervlakkiger. Geschikt bij kortdurende, eenvoudige klachten. Zeer geschikt om, bijvoorbeeld in de apotheek of drogisterij, zo over de toonbank advies te geven.
-2e vorm. Er wordt een homeopathisch middel gegeven bij een bepaalde klacht; dit middel werkt alleen bij bepaalde personen. Iemand die hoofdpijn heeft en als eigenschap heeft dat hij het altijd heel warm heeft kan het homeopathisch middel x voorgeschreven krijgen. Maar de buurman met precies dezelfde hoofdpijn krijgt een ander middel, omdat de buurman iemand is die het altijd ijskoud heeft en we weten dat middel x niet werkt bij ”koude” mensen. Dit is dus al ingewikkelder: niet alleen de klachten maar ook de eigenschappen van de persoon bepalen de keuze van het middel. Deze vorm van homeopathie vraagt meer aandacht en is ook geschikt bij wat minder eenvoudige problemen.
-3e vorm. Er wordt een homeopathisch middel gegeven bij een bepaalde persoon. Aanleiding om het middel te geven is natuurlijk wel een bepaalde ziekte of klacht, maar het middel werkt daarop door op de persoon te werken. Als het echt goed werkt, kan hetzelfde middel bij die persoon bij een later optredende heel andere klacht opnieuw met succes toegepast worden. Hiertoe moet de arts veel van de betreffende persoon weten; het is een tijdrovende methode. Het is vaak een wat langere weg voordat duidelijk is dat het juiste middel gevonden is. Dit is volgens ons absoluut de beste en mooiste vorm van homeopathie, maar er moet wel energie ingestoken worden. Deze vorm van homeopathie is geschikt bij ingewikkelde, chronische problemen en/of als de bovenstaande vormen niet werken. Het kan echter ook in acute situaties worden toegepast.

In onze praktijk wordt van alle drie de vormen gebruik gemaakt. Afhankelijk van de situatie en de persoon proberen we bij of zo dicht mogelijk in de buurt van de derde vorm te komen. We vinden zelf dat dat vrij redelijk lukt, zeker als bedacht wordt dat zo’n tijdrovende methode eigenlijk niet helemaal in deze tijd van haast haast haast past.
Zoals u uit bovenstaande zult begrijpen, is de consequentie dat we de mensen die zich bij ons aanmelden het liefst persoonlijk willen leren kennen voor we met serieuze adviezen komen.
Adviezen via de telefoon of via internet geven we daarom bij voorkeur ook pas als we meer van u afweten; kortom aan mensen die we in de praktijk al gezien hebben.

In feite kan homeopathie bij vrijwel alle, ook zeer ernstige, problemen worden toegepast. We zien in onze praktijk veel mensen met allergieklachten (eczeem, luchtwegproblemen, darmproblemen), chronische vermoeidheid, spier- en gewrichtspijnen, hoofdpijnen, schimmelziekten. Deze lijst kan gemakkelijk uitgebreid worden met andere problemen. U kunt altijd met ons contact opnemen om te vragen of wij ook in uw situatie eventueel iets kunnen betekenen.

Praktisch: het gebruik van homeopathische medicatie.
-Inname: het is aan te raden het middel ongeveer een kwartier vóór de maaltijd in te nemen. Korrels kan men het beste opzuigen; tabletten en druppels ook even op de tong houden, dan wegslikken, eventueel een slok water er achter aan.
-Beginverergering: het is mogelijk dat in het begin van de behandeling een verergering van klachten optreedt. Het beste is dan af te wachten; bij al te hevige of te langdurige beginverergering altijd even contact opnemen.
-Overige: het gebruik van koffie, pepermunt enz. tijdens een homeopathische behandeling wordt tegenwoordig minder als een probleem gezien. In het algemeen is het niet aan te raden meer dan 4 kopjes koffie op een dag te gebruiken.
Homeopathische geneesmiddelen mag u niet vlak bij de magnetron bewaren.
De verstrekking van de homeopathische middelen loopt doorgaans via de apotheek.
Links:

www.www.avig.nl (de site van de artsenvereniging voor integrale geneeswijze)
www.vereniginghomeopathie.nl (de site van de vereniging homeopathie)
www.homeopathie.nl (site over homeopathie van de Artsenvereniging voor homeopathie)
www.hahnemann.nl (site van de Hahnemann Apotheek waar o.a. een aantal homeopathisch middelen beschreven staan)
www.platform-ig.nl(de site van het platform integrale gezondheidszorg)
www.wijzernaargezondheid.nl (site over integrale gezondheidszorg)