Algemeen.


Als u voor het eerst een afspraak maakt in praktijk van Zee dan heeft u meestal eerst contact met Lia van Zee. Tot haar vele werkzaamheden in de praktijk behoort o.a. het maken van afspraken. Er wordt voor zo’n eerste consult meestal een afspraak gemaakt voor drie kwartier. In die drie kwartier maakt u samen met de arts, Jan van Zee, een overzicht van de problemen, wat er tot nu toe allemaal wel en niet aan gedaan is (zowel regulier medisch als anderszins) enz. In overleg en na eventueel onderzoek wordt een plan opgezet; de verschillende mogelijkheden binnen de praktijk en/of daarbuiten die specifiek in uw situatie noodzakelijk, respectievelijk te adviseren zijn worden op een rijtje gezet. Vanwege het sterk individuele karakter van onze werkwijze is het moeilijk in algemene lijnen aan te geven wat er daarna gebeurt. In sommige gevallen hebben we binnen een paar consulten het tevoren opgestelde doel bereikt; in ingewikkelde situaties kan dit uiteraard langer duren. De vervolgconsulten duren een klein half uur per keer; ook korte consulten en uiteraard overleg via telefoon of email komen soms in aanmerking. Op het e-mail consult na zijn alle consulten, ook het telefonisch consult, op afspraak.
Voor de verschillende consulten worden verschillende tarieven berekend. In de meeste gevallen wordt een deel van de kosten vergoed door de verzekering vanuit het aanvullende pakket. De kosten vallen niet onder het jaarlijkse eigen risico. In hoeverre dit het geval is hangt af van uw verzekering; wij voldoen in elk geval aan alle eisen ten aanzien van registratie, lidmaatschap van verenigingen van artsen acupunctuur en van homeopathische artsen. Er is geen verwijskaart nodig om voor vergoeding in aanmerking te komen.

Volgens de regelgeving hebben wij van u een medicatieoverzicht nodig. Wij verzoeken u bij het eerste consult een actueel medicatieoverzicht, aangevuld met zelfzorgmiddelen en voedingssupplementen die door u gebruikt worden, mee te nemen. Wijzigingen in de medicatie dient u bij het volgende contact aan ons door te geven.

Algemene gegevens

Praktijkadres Rosenburglaan 227 4385 KL Vlissingen
Telefoonnummer 0118 463678
E-mailadres info@praktijkvanzee.nl
KvK 201543490000
BIG registratie 79025086501
AGB code praktijk   84052636

Aanpassingen i.v.m. Covid-19.

Zoals overal zijn er ook bij ons een aantal aanpassingen:
- kom zoveel mogelijk op tijd en indien mogelijk alleen. Als u te vroeg bent kan het zijn dat u buiten moet wachten tot de vorige patiënt vertrokken is.
Twee mensen uit één gezin kunnen wel gelijk, of direct achter elkaar komen.
- de binnendeuren staan open, wij zorgen er zelf voor dat de deuren weer dicht gedaan worden. Meestel kunt u direct doorlopen naar de spreekkamer.
- in de wachtkamer staat een flesje handdesinfectie; we verzoeken u bij binnenkomst uw handen te desinfecteren.
- u kunt van het toilet gebruik maken maar geef wel even door aan Lia als u dat gedaan heeft. Er wordt voor gezorgd dat voor de volgende patiënt komt het toilet weer schoongemaakt is.
- de rekening ligt voor u klaar in de wachtkamer aan het eind van het consult. We verzoeken u de rekening z.s.m. over te maken.

- waarschijnlijk ten overvloede: als u verkouden bent, hoest, benauwd bent, of koorts heeft (vanaf 38ºC) gaat het consult niet door.
Ook als u de afgelopen twee weken in contact bent geweest met iemand die mogelijk of zeker besmet is met het Corona virus gaat het niet door.
Indien één van uw huisgenoten of van de mensen met wie u in de afgelopen twee weken in contact bent geweest koorts heeft en/of benauwd is gaat het consult in principe niet door. Bij twijfel kunt u natuurlijk altijd overleggen.
- behoort u tot de risicogroepen voor Covid-19 volgens de richtlijnen van het RIVM neem dan van te voren telefonisch contact op.

Deze maatregelen kunnen tussentijds aangepast worden en via de mail voorafgaand aan een consult meegedeeld worden.

Privacyverklaring van Praktijk van ZeeWie zijn wij?

In Praktijk van Zee werken we met zijn tweeën. Lia van Zee is van oorsprong fysiotherapeut. De medische achtergrond verkregen in die opleiding en de inmiddels jarenlange ervaring in de praktijk maakt het mogelijk om, indien nodig in overleg met Jan, veel adviezen te geven. Daarnaast heeft zij een opleiding in de orthomoleculaire geneeskunst gevolgd (over voeding en supplementen). Adviezen op dit gebied lopen dan ook meestal via haar.
Zij is het eerste aanspreekpunt in de praktijk bij vragen, het maken van afspraken e.d. De meeste contacten naar buiten toe lopen via haar.
Jan van Zee is arts. Dit betekent dat hij elke klacht, elke situatie ook als arts kan beoordelen en zal inschatten of er voldoende aan regulier medisch onderzoek en behandeling is gedaan. Hij heeft na zijn studie geneeskunde opleidingen voor artsen in de acupunctuur en de homeopathie gevolgd. De benadering van de patiënten in deze vormen van de geneeskunde vindt hij van groot belang en staat dus in de praktijk centraal.
Regelmatig volgt hij nascholing zowel op algemeen medisch gebied als in de acupunctuur en de homeopathie. Daarnaast vindt er soms nascholing plaats op aanverwante gebieden.


Kosten.

De tarieven voor de consulten zijn:
eerste consult € 97,50
vervolgconsult € 65,-
kort consult € 32,50
video consult € 32,50 (tot 15 minuten)
tel. / emailconsult € 16,25 (voor korte enkelvoudige vraag, duur tel. ong. 5 min.)
dubbel tel. / emailconsult   € 32,50 (uitgebreider gesprek of uitgebreider emailcontact,
duur tel. 7-15 min.)

Herhaalrecepten zijn gratis maar worden slechts één keer uitgeschreven, daarna dient er eerst een consult (dit kan ook een telefonisch- of emailconsult zijn) plaats te vinden voor er weer een recept wordt uitgeschreven. Wij hanteren de betalingsvoorwaarden van de AVIG/VHAN welke zijn gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank te Utrecht dd. 27 juli 2006 onder nummer 180/2006.

Verzekeringsmaatschappijen bieden de mogelijkheid tot vergoeding van de consulten acupunctuur en homeopathie. De hoogte van de vergoeding verschilt per maatschappij en per polis; er is wel een aanvullende verzekering voor nodig. Tussen de verschillende maatschappijen komen grote verschillen in vergoeding voor ( van niets tot volledig). Veel maatschappijen vergoeden een bedrag van rond de € 35,- per dag, vaak geldt er wel een maximum per kalenderjaar. Om voor vergoeding in aanmerking te komen is geen verwijskaart nodig. Het eigen risico is niet van toepassing op de kosten die vergoed worden uit de aanvullende verzekering. Wij zijn verplicht het BSN nummer op facturen, recepten en brieven te vermelden. Wij vragen u dan ook om een legitimatiebewijs mee te nemen de eerste keer dat u op consult komt. Voor meer specifieke informatie over vergoedingen kunt u contact opnemen met uw verzekeringsmaatschappij of met de praktijk.


Bereikbaarheid.

Adres: de praktijk is gevestigd op Rosenburglaan 227 4385 KL Vlissingen.
De praktijk is goed bereikbaar zowel met eigen als met openbaar vervoer. Voor de deur is voldoende parkeergelegenheid. Routebeschrijving: zie onder.
Rolstoeltoegankelijkheid: op de voordeur na is de praktijk drempelloos; de deuren zijn extra breed.
Telefoonnummer: 0118 - 463678
De praktijk is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met woensdag van 8.30 uur tot 13.30 uur. Op donderdag- en vrijdagochtend zijn wij bereikbaar via het antwoordapparaat; wanneer u op die dagen duidelijk uw naam en telefoonnummer inspreekt, wordt u in de loop van de middag teruggebeld.
E-mail-adres: info@praktijkvanzee.nl
Wij streven ernaar e-mails binnen twee werkdagen te beantwoorden. Ook als de praktijk gesloten is proberen wij emails binnen twee werkdagen te beantwoorden.

Routebeschrijving:
De praktijk bevindt zich halverwege de Rosenburglaan (nummer 227).
De Rosenburglaan is de doorgaande weg door de wijk Rosenburg. De wijk ligt aan de buitenkant van Vlissingen ten noorden van de Sloeweg tussen Paauwenburg, Lammerenburg en Bossenburg.


Met de auto.
A58 vanuit de richting Goes:
Bij de stoplichten aan het einde van de snelweg rechtdoor over het spoor, over het kanaal, Sloeweg volgen tussen de benzinestations door, bij de rotonde rechts, dan de eerste links is de Rosenburglaan; volgen tot nummer 227.


Vanuit de richting Koudekerke:
Tussen Koudekerke en Middelburg neemt u op de rotonde de N288 richting Vlissingen. Bij het stoplicht gaat u rechtsaf de wijk Rosenburg in. Dit is de Rosenburglaan; volgen tot nummer 227.

N57 vanuit Ouddorp, Burgh-Haamstede:
De N57 volgen tot aan de A58 dan de richting Vlissingen volgen. Bij de stoplichten aan het einde van de snelweg rechtdoor over het spoor, over het kanaal, Sloeweg volgen tussen de benzinestations door, bij de rotonde rechts. Bij het stoplicht gaat u linksaf de wijk Rosenburg in. Dit is de Rosenburglaan; volgen tot nummer 227.

Vanaf de Westerscheldetunnel:
Volg de borden Vlissingen. Na enige tijd komt u op de A58 de snelweg richting Vlissingen. Bij de stoplichten aan het einde van de snelweg rechtdoor over het spoor, over het kanaal, Sloeweg volgen tussen de benzinestations door, bij de rotonde rechts, dan de eerste links is de Rosenburglaan; volgen tot nummer 227.


Openbaar vervoer.
De praktijk is bereikbaar met de buslijnen 56 en 58.

Buslijn 56 halte Koudekerkseweg (± 7 minuten lopen)..
-Vanuit Vlissingen: doorlopen in de richting die de bus verder gaat. Bij de stoplichten de Sloeweg oversteken. Rechts aanhouden en het voetgangersbruggetje over het water nemen. Tussen de eerste twee flats door lopen, nog vσσr de derde flat linksaf het voetpad door het grasveld volgen. Rechtdoor het straatje nemen en vervolgens het voetpad langs het grasveld. Daarna nog een klein stukje rechtdoor en rechtsaf de Rosenburglaan nemen. De praktijk is gevestigd in het vierde huis aan de rechterkant.
-Vanuit Middelburg/Koudekerke: een stukje terug lopen naar het stoplicht en daar rechtsaf de Koudekerkseweg oversteken. Vervolgens linksaf de Sloeweg oversteken. Rechts aanhouden en het voetgangersbruggetje over het water nemen. Tussen de eerste twee flats door lopen, nog vσσr de derde flat linksaf het voetpad door het grasveld volgen. Rechtdoor het straatje nemen en vervolgens het voetpad langs het grasveld. Daarna nog een klein stukje rechtdoor en rechts af de Rosenburglaan nemen. De praktijk is gevestigd in het vierde huis aan de rechterkant.


Buslijn 58 halte Bossenburghweg/Rosenburg (± 8 minuten lopen).
-Vanuit Vlissingen: de Bossenburghweg oversteken. De Rosenburglaan, de doorgaande weg door de wijk Rosenburg ingaan en volgen tot nr 227.
-Vanuit Middelburg: de Rosenburglaan, de doorgaande weg door de wijk Rosenburg ingaan en volgen tot nr 227.


Op de fiets 

Vanaf het fiets/voetveer Vlissingen-Breskens:
Vanaf de boot de Prins Hendrikweg volgen. De Keersluisbrug over en na de brug bij het stoplicht rechtdoor en na het oversteken van de Nieuwe Vlissingseweg direct rechtsaf het fietspad naar beneden. Dan rechtdoor de Hermesweg, bij het eerste stoplicht rechtdoor (Gildeweg)  dan voor het stoplicht en de brug linksaf het fietspad langs de Sloeweg op. Het tweede fietstunneltje rechtsaf nemen (dit is nadat u het benzinestation gepasseerd bent). Niet direct na het tunneltje maar bij de kruising met de asfaltweg linksaf -Bossenburg. Deze asfaltweg volgen. Bij het stoplicht rechtdoor oversteken naar de wijk Rosenburg. U komt dan direct op de Rosenburglaan. Deze laan volgen tot nummer 227.

Vanuit Vlissingen centrum
Badhuisstraat, rechtsaf Koudekerkseweg, langs ziekenhuis. Pres. Rooseveltlaan oversteken en ook de Sloeweg bij het stoplicht oversteken (richting Koudekerke). Na het stoplicht, nog vóór garage van Liere, rechtsaf het fietspad nemen. Aan het eind van het fietspad links aanhouden en de tweede weg rechts nemen, de Han Diekmannlaan. Dan de tweede links (tussen het hek door), de Nienke van Hichtumlaan. De tweede weg rechts (asfaltweg) is de Rosenburglaan. De praktijk is gevestigd in het 4e huis aan de rechterkant.