In verband met pensionering wordt de praktijk afgebouwd. We zijn al een tijd bezig steeds een beetje minder te werken; eind van dit jaar stoppen we met de praktijk.

Het is niet mogelijk gebleken een opvolger te vinden die de praktijk kan overnemen. Dit alleen al omdat er in Nederland bijna geen artsen meer zijn die homeopathie èn acupunctuur toepassen.

Met ingang van augustus nemen wij in principe geen nieuwe patiënten meer aan. Maar ook bij al in de praktijk bekende cliënten moeten we af gaan bouwen. Het aantal te plannen consulten is beperkt en het is niet zinvol en verantwoord om veranderingen in behandeling door te voeren die nog gevolgen hebben als wij al gestopt zijn.

Wij bedanken alle mensen die de afgelopen jaren bij ons in de praktijk zijn geweest voor het in ons gestelde vertrouwen. Wij wensen eenieder nog jaren in zo goed mogelijke gezondheid toe.

Jan en Lia van Zee